Om Sagoriket

Sagoriket arbetar med kultur och lek för hållbarhet och utifrån Roland Arvidssons sagovärld

Sagoriket ägs och drivs av

Roland Arvidsson – kreatör, författare och tecknare

Anders Carlsson – VD, projektkoordinator och musiker