Om Sagoriket

Sagoriket arbetar med kultur och lek för hållbarhet och utifrån Roland Arvidssons sagovärld

Sagoriket är en del av Ecorado. Ecorado arbetar med upplevelsedesign för hållbarhet. Läs mer på ecorado.se

Roland Arvidsson – kreatör, författare och tecknare

Anders Carlsson – VD, projektkoordinator och musiker