Advisory Board

Jenny Fornell Hjelm – Octotext

Richard Kappling – Drakryggen

Mikael Larsson – Envima

Erik Strömberg – LajvVerkstaden