Advisory Board

Louise Felldin – kommunikationsdirektör Swedish ICT

Per Frankelius – docent i företagsekonomi och marknadsföring, Linköpings universitet

Olof Hjelm – professor i i miljösystemanalys och miljöledning, Linköpings universitet

Karin Johansson – lajvpedagog och gymnsielärare i naturkunskap och samhällskunskap

Gert Kindgren – MBA, VD Kindgren och Partner